Kliento sutikimas | OPAY

Kliento sutikimas

Klientas sutinka, kad:

Pateikta informacija (įskaitant, bet neapsiribojant asmens duomenys) gali būti perduota trečiosioms šalims, OPAY teikiamų mokėjimo paslaugų partneriams (įskaitant, bet neapsiribojant bankams, kitoms mokėjimo įstaigoms), kuriems yra būtina gauti informaciją norint tinkamai įgyvendinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisės aktų nuostatas ar teikti OPAY mokėjimo paslaugas.

OPAY ar OPAY teikiamų mokėjimo paslaugų partneriai teiktų paklausimus, gautų informaciją (įskaitant, bet neapsiribojant asmens duomenis, informaciją apie klientą, jo prievolių vykdymą) iš valstybės įstaigų, UAB „Creditinfo Lietuva“ ar kitų įstaigų, organizacijų, asmenų, dalyvaujančių UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamoje kreditų biuro informacinėje sistemoje, jei tai neprieštarauja teisės aktams, ir naudotų juos įvertindamas kliento pateiktos informacijos teisingumą, kliento mokumą, ūkinę ir finansinę veiklą OPAY paslaugų teikimo ir naudojimosi jomis laikotarpiu.

OPAY tvarkytų kliento, kliento atstovų, kliento naudos gavėjų asmens duomenis, reikalingus teikiant OPAY mokėjimo paslaugas, visą mokėjimo paslaugų sutarties galiojimo laikotarpį ir laikotarpį, kurį OPAY įpareigojamas saugoti informaciją, susijusią su sandoriu, pagal teisės aktus.