DUK

Žemiau pateikiame atsakymus į dažniausiai mums užduodamus klausimus. Jeigu rūpimu klausimu atsakymo visgi neradote, būtinai su mumis susiekite ir mes mielai atsakysime.

Principas „Pažink savo klientą"

Taip, teisės aktai įpareigoja finansų įstaigas rinkti tam tikrą informaciją apie klientus.
Finansų įstaiga gali paprašyti Jūsų pateikti ar patikslinti:
 • kliento tapatybę patvirtinančius dokumentus;
 • kontaktus (adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, darbovietė);
 • informaciją apie gaunamas pajamas (pavyzdžiui, darbo užmokestį);
 • informaciją apie atliekamas operacijas ir sandorius, lėšų kilmę;
 • mokėjimo operacijas pagrindžiančius dokumentus (sutartis, sąskaitas, informaciją apie prekes) ir kt.;
 • informaciją apie tai, ar klientas dalyvauja politinėje veikloje, ir (ar) informaciją apie su juo susijusius šioje veikloje dalyvaujančius (dalyvavusius) asmenis;
 • informaciją apie dalykinių santykių tikslą ir pobūdį;
 • informaciją apie kliento verslo partnerius;
 • kitą informaciją, reikalingą klientui pažinti.
Finansų įstaigos privalo užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams, tinkamai įgyvendinti kovos su sukčiavimu priemones ir tarptautines sankcijas. Įgyvendindamos šiuos reikalavimus, finansų įstaigos taiko pasaulyje pripažintą principą „Pažink savo klientą“. Jos turi surinkti apie klientus tam tikrą informaciją, kad žinotų jų mokėjimo įpročius, pajamų šaltinius ir galėtų reaguoti į neįprastą veiklą, susijusią su kliento vykdomomis mokėjimo operacijomis. Šią informaciją finansų įstaigos turi nuolat tikrinti ir atnaujinti, todėl klientų reguliariai prašo pateikti ir (ar) atnaujinti klientų pažinimo informaciją (pavyzdžiui, kliento pažinimo anketą, klausimynus ar kt.) bei mokėjimo operacijas pagrindžiančius dokumentus.
Finansų įstaigos privalo saugoti joms pateiktus asmens duomenis ir užtikrinti jų konfidencialumą, todėl nuolat rūpinasi, kad joms pateikti asmens duomenys būtų apsaugoti. Finansų įstaigoms patikėti duomenys gali būti atskleidžiami tik teisės aktų numatyta tvarka.
Atsiminkite, kad finansų įstaigos niekada neprašo pateikti jokių prisijungimo prie Jūsų elektroninės bankininkystės paskyros duomenų (slaptažodžių, kodų ir kt.), nesiunčia žinučių ar elektroninių laiškų su nuorodomis, kuriose prašo suvesti mokėjimų saugos duomenis.
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas finansų įstaigoms draudžia vykdyti mokėjimo operacijas, jeigu jos negali suprasti atliekamų mokėjimo operacijų pobūdžio, kliento vykdomos veiklos, jeigu klientas nepateikia informacijos apie savo turto ir piniginių lėšų šaltinius arba jeigu pateikta informacija yra netiksli, ne visa. Be to, Tarptautinių sankcijų įstatymas įpareigoja finansų įstaigas imtis veiksmų, privalomų įgyvendinant tarptautines sankcijas. Nepateikus duomenų, finansų įstaigos gali atmesti, įšaldyti vykdomą mokėjimą ir (ar) apriboti paslaugų teikimą (pavyzdžiui, apriboti kliento galimybę naudotis savo sąskaita (-omis). Jeigu finansų įstaigoms kyla klausimų dėl kliento atliekamų mokėjimo operacijų, jos turi kreiptis į klientus, prašydamos pateikti papildomų paaiškinimų (dokumentų) dėl atliekamų mokėjimo operacijų. Jeigu Jums kyla neaiškumų, kodėl ir kokią informaciją (dokumentus) turite pateikti finansų įstaigai, reikėtų nedelsiant kreiptis į finansų įstaigą jos nurodytais kontaktais.
Jeigu gaunate prašymą atnaujinti duomenis ar pateikti papildomą informaciją, stenkitės neatidėliodami pateikti šią informaciją. Jeigu dėl objektyvių priežasčių reikiamų dokumentų negalite pateikti nurodytu laiku, apie tai reikėtų nedelsiant informuoti finansų įstaigą.
Galimus informacijos pateikimo būdus nurodo finansų įstaiga. Įprastai reikiamą informaciją galima pateikti prisijungus per elektroninę bankininkystę. Kai kurios finansų įstaigos suteikia galimybę kliento pažinimo informaciją užpildyti klientų aptarnavimo skyriuose (jeigu tokius turi) arba nusiųsti el. paštu, paštu, taip pat – pateikti telefonu. Jeigu nesuprantate pateikiamų klausimų ar kyla kitokių sunkumų, visada galite kreiptis į finansų įstaigą nemokamos konsultacijos telefonu arba atvykę į aptarnavimo vietą, jeigu finansų įstaiga turi fizinį klientų aptarnavimo skyrių.
Tokiu atveju, jeigu nereaguosite į finansų įstaigos prašymus pateikti kliento pažinimo informaciją arba pateiksite ne visą, netikslią informaciją, ji turi teisę apriboti Jūsų naudojimąsi finansinėmis paslaugomis (pavyzdžiui, nebegalėsite atlikti mokėjimo operacijų, naudotis mokėjimo kortele ir pan.), o kraštutiniu atveju – nebeteikti Jums paslaugų.
Su aktualia informacija, susijusia su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei tarptautinių sankcijų reikalavimais, galite susipažinti Lietuvos banko interneto svetainėje www.lb.lt, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos interneto svetainėje www.fntt.lt, Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt (tik dėl tarptautinių sankcijų) ir finansų įstaigos, kurios klientas esate, interneto svetainėje.
 • Jeigu kyla klausimų dėl prašomos pateikti informacijos ar patiriate nesklandumų, pirmiausia reikia kreiptis į finansų įstaigą jos nurodytais oficialiais kontaktais.
 • Jeigu kilusių klausimų su finansų įstaiga išspręsti nepavyksta, turite teisę pateikti skundą Lietuvos bankui arba kreiptis dėl ginčo ne teismo tvarka nagrinėjimo.

Paslaugų teikimo sąlygos

Abonentinio ar sutarties sudarymo mokesčio OPAY netaiko. Visos paslaugų teikimo sąlygos yra nustatytos paslaugų teikimo sutartyje, kuri pasirašoma tarp OPAY ir Kliento.
Ne, OPAY sutartis nėra terminuota.
Internetinės prekybos veikla negali būti vykdoma įgijus verslo liudijimą, tad norint vykdyti internetinės prekybos veiklą, reikia įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą. Internetu galima parduoti tik savo gamybos prekes, turint gamybos verslo liudijimą.
Sudarant paslaugų teikimo sutartį, visuomet prašome pateikti pasirašančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, užpildyti kliento pažinimo anketą (KYC) ir, esant poreikiui, papildomai pateikti svetainės domeno nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopiją. Kiekvieną atvejį vertiname individualiai bei tikriname, ar vykdoma veikla nepažeidžia Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir teisės aktų. Jeigu veikla yra licencijuota ar specifinė, OPAY pasilieka teisę prašyti papildomų dokumentų pateikimo.

Mokėjimo būdai

Kiekvienas atvejis yra individualus ir priklauso nuo jūsų verslo poreikių, tikslinės auditorijos bei regiono, kuriame planuojate vykdyti veiklą. Susisiekite su mumis ir mes, įvertinę jūsų konkrečią situaciją, mielai padėsime jums pasirinkti tinkamiausius mokėjimo būdus.
Atsiskaitymų mokėjimo kortelėmis paslauga yra specifinė ir derinama atskiru susitarimu po paslaugų sutarties pasirašymo, tad, kol ji nėra suderinta ir patvirtinta, ja naudotis nėra galimybės.
Atsiskaitymų mokėjimo kortelėmis paslaugos derinimas gali trukti apie 1 - 4 savaites ir reikšmingai priklauso nuo savalaikio ir tinkamo dokumentų, informacijos pateikimo bei šalių įsitraukimo į derinimo procesą. Šiame derinimo procese dalyvauja trys šalys – jūs, OPAY ir atsiskaitymų paslaugą aptarnaujantis bankas.

Kliento registracija

Norint naudotis mūsų paslaugomis, kviečiame jus atlikti kliento registraciją užpildant registracijos formą Įsidiegti ir priimti mokėjimus. Pagal jūsų pateiktus duomenis paruošime jums OPAY paslaugų sutartį ir su jumis susisieksime.
Jeigu norite įsidiegti mūsų mokėjimo sprendimą tik testavimo tikslu (realūs mokėjimai nebus leidžiami), užpildykite registracijos formą Įsidiegti testavimui . Jeigu jus domina, kaip jūsų klientai gali atsiskaityti naudodamiesi mūsų mokėjimo sistema, kviečiame išbandyti Mokėjimų demonstraciją.

Kliento paskyra

Apie tai informuokite mus el. paštu info@opay.eu, nurodydami vartotojo, kuriam reikia atblokuoti paskyrą, el. pašto adresą.
Apie tai informuokite mus el. paštu info@opay.eu, nurodydami savo OPAY sutarties numerį arba svetainės domeną, papildomo vartotojo vardą, pavardę, el. pašto adresą bei pareigas.

Piniginių lėšų valdymas

Po jūsų kliento sėkmingo mokėjimo, piniginės lėšos, visų pirma, keliauja į specialią OPAY depozitinę sąskaitą, tad lėšos nėra iš karto pervedamos jums. Tačiau piniginių lėšų balansinis likutis yra nedelsiant atvaizduojamas OPAY savitarnoje, tad galite jį stebėti realiu laiku.
Yra net keli būdai, kuriuos galite pasirinkti piniginių lėšų išmokėjimui. Rekomenduojame OPAY savitarnoje pasirinkti nemokamą periodinio išmokėjimo būdą, tuomet lėšos gali būti išmokamos kiekvieną darbo dieną už praeitą darbo dieną, savaitės ar mėnesio pradžioje už praėjusį laikotarpį. Taip pat yra galimybė išsimokėti lėšas ir kitu būdu, paspaudžiant OPAY savitarnoje mygtuką „Išsimokėti“. Atkreipiame dėmesį, kad šiuo atveju yra taikomas tarpbankinio pavedimo mokestis, kuris yra nurodytas OPAY paslaugų sutarties Specialioje dalyje.
Norint pasirinkti šį išmokėjimo būdą, prisijunkite prie OPAY savitarnos ir šalia mygtuko „Išsimokėti” paspauskite kalendoriaus piktogramą bei pasirinkite jums reikiamą piniginių lėšų išmokėjimo periodą.
OPAY savitarnoje galite atsisiųsti operacijų išrašą ir pateikti buhalterijai, kuri įskaitys OPAY komisinį mokestį taip pat, kaip įskaito, pavyzdžiui, bankų komisinį mokestį, tad sąskaitos nėra išrašomos.

Piniginių lėšų grąžinimas

Norint atlikti piniginių lėšų grąžinimą mokėtojui, jūs tai galite padaryti tiesiogiai OPAY savitarnoje. Suradus mokėjimo operaciją, kuriai reikia atlikti grąžinimą, paspauskite ant jos, įveskite norimą grąžinti piniginių lėšų sumą bei patvirtinkite grąžinimą. Jūs galite atlikti pilną arba dalinį piniginių lėšų grąžinimą klientui, tačiau negalėsite grąžinti didesnės sumos, nei buvo sumokėta.
Taip, galite atlikti dalinį ar visos mokėjimo sumos grąžinimą. Grąžinama suma negali būti didesnė nei mokėjimo suma. Norint atlikti piniginių lėšų grąžinimą mokėtojui, jūs tai galite padaryti prisijungę prie OPAY savitarnos.

Turint internetinę parduotuvę veikiančią SHOPIFY platformoje galima atlikti pilną arba dalinį piniginių lėšų grąžinimą klientui vienu iš dviejų būdų:

1. Prisijungus prie SHOPIFY parduotuvės administracinės aplinkos, atlikite standartinį grąžinimą. Tuomet prisijunkite prie OPAY savitarnos, pasirinkite reikiamą užsakymą, paspauskite „Peržiūrėti grąžinimą“ ir atsidariusiame lange patvirtinkite jau suformuotą grąžinimą. Tik atlikus visus šiuos veiksmus, piniginės lėšos bus grąžintos mokėtojui.

Atliekant grąžinimą šiuo būdu, SHOPIFY jums sugrąžins 100% komisinio mokesčio, pritaikyto už kliento mokėjimą. Atlikus grąžinimą SHOPIFY aplinkoje, tačiau jo nepatvirtinus OPAY savitarnoje ilgiau nei 30 kalendorinių dienų, grąžinimas yra automatiškai anuliuojamas. Informaciją apie atliktą grąžinimą realiu laiku matysite tiek SHOPIFY administracinėje aplinkoje, tiek OPAY savitarnoje.

2. Prisijunkite prie OPAY savitarnos, pasirinkite reikiamą užsakymą, paspauskite „Peržiūrėti grąžinimą“. Atsidariusiame lange įveskite norimą grąžinti sumą ir patvirtinkite grąžinimą.

Atliekant grąžinimą šiuo būdu, SHOPIFY jums nesugrąžins 100% komisinio mokesčio, pritaikyto už kliento mokėjimą. Informaciją apie atliktą grąžinimą realiu laiku matysite tik OPAY savitarnoje.

Mokėtojo teisės

Elektroniniai mokėjimai Europoje tapo pigesni, paprastesni ir saugesni vartotojams dėl ES taikomo reglamentavimo. Europos Komisija pateikia atmintinę, kurioje rasite glaustą informacija apie jūsų teises atliekant mokėjimus. Susipažinti su šia atmintine galite paspaudę čia.